Select Page

Konstrukce základní halenky.

Konstrukce základní halenky.

Toužíte po halence která Vám perfektně padne? Ušijte si takovou, podle našeho  návodu si zhotovíme střih na míru. Základem je konstrukční síť, která je stejná i pro konstrukci šatů.

Konstrukční rozměry

Velikost: 158-92-96 (vp-oh-os)

rozměr : vp /ok /oh /op /os /dz /dh /šz /šr /dr

hodnota : 158 /18 /46 /33 /48 /39, 5 /59, 5 /17, 7 /12, 9 /56

Předběžné (proporční) výpočty

zhp – zadní hloubka podpaží = 0, 1 vp + 0, 1oh +1 = 21, 4

šprůr – šíře průramku = 0, 25 oh + 1, 5 = 13

pš – přední šíře = 0, 4 oh + 2 = 20, 4

Postup konstruování

Zakreslíme svislou přímku (zadní středová přímka) a v horní části si vyznačíme výchozí bod. Od něj směrem dolu naměříme : zadní hloubku podpaží zhp = 21, 4 cm, délku zad dz = 39, 5 cm. Od délky zad naměříme hloubku sedu hs = 17 cm (základní délka halenky dosahuje do hloubky sedu). Z naměřených bodů vedeme kolmice na zadní středovou přímku; vznikne nám tak přímka krční, hrudní, pasová a sedova (dolní krajová).

Bez názvu

Šířka na krční přímce

Z výchozího bodu po krční přímce naměříme šířku zad 17, 7 cm, zakreslíme krátkou kolmici a dál na krční přímce naměříme 1 cm, vznikne nám tak přídavek na volnost zadního dílu; z tohoto bodu spustíme kolmici k hrudní přímce a vznikne nám tak zadní průramková přímka.

Zakreslení zadní průramkové přímky

Zvýšení na zadní středové přímce

Prodloužíme zadní středovou přímku o 0, 75 cm nahoru, spojíme přímkou se šíří zad a vznikne upravená krční přímka.

Zakreslení zadní průramkové přímky

Průkrčník

Od výchozího bodu na upravené krční přímce naměříme šíři krku vzadu – škz = 0, 33 ok + 0, 75 = 6, 69 cm = škp (stejná bude i šíře krku vpředu), vztyčíme kolmici a na ní naměříme výšku krku (vk). Vk = 0, 1 ok + 0, 25 = 2, 05 cm.

Šířka a výška zadního průkrčníku

Sklon a šířka náramenice

Sklon náramenice (sn) = 0, 1 zhp – 0, 75 = 1, 39 cm naměříme na krátké kolmici šíře zad. Výšku krku a náramenicový sklon spojíme přímkou, kterou prodloužíme. Na přímce naměříme šířku ramene + 2 = 14, 9 cm (2 cm = šířka výběru). Vznikne nám náramenice zadního dílu (šn).

Sklon náramenice

Od výšky krku po náramenici naměříme vzdálenost pro umístění výběru na náramenici 0, 1 oh = 4, 6 cm. Na hrudní přímce naměříme 0, 5 šíře zad a body spojíme. Vznikne přímka určující směr výběru.

Osa náramenicového výběru

Směrem doprava naneseme šířku výběru a spojíme s délkou výběru = 8 cm. Levou stranu výběru zvýšíme o 0, 5 cm, přeneseme na pravou stranu a zakreslíme konečný tvar náramenice.

Vykreslení náramenice a výběru zadního dílu

Šířka průramku na hrudní přímce

Na hrudní přímce od zadní průramkové přímky směrem doprava naměříme šíři průramku 0, 25 oh + 1, 5 = 13 cm, vztyčíme kolmici, tím nám vznikne přímka přední průramková, kterou prodloužíme nad přímku krční.

Zakreslení přední průramkové přímky

Zvýšení krční přímky

Na prodloužené přední průramkové přímce naměříme hodnotu 0, 15 oh – 2, 5 (pro oh 84-92 cm) = 4, 4 cm (pro oh 96-104 cm = 0, 15 oh – 2, pro oh 108-120 cm = 0, 15 oh – 1). Vedeme rovnoběžku s hrudní přímkou, tím nám vznikne zvýšená krční přímka. Na krční přímce naměříme od zvýšení 0, 1 oh + 0, 5 = 5, 1 cm, tedy bod pro určení špičky náramenice, z tohoto bodu spustíme krátkou kolmici. Bod určuje rozevření prsního výběru. Umístění bodu závisí na přídavku ve vzorci. Přídavek je od -1, 5 do + 1. Pokud potřebujeme menší rozevření prsního výběru, bude přídavek větší, opačně pokud má být výběr široký, zvolíme záporný přídavek.

Zvýšená krční přímka předního dílu

Šířka na hrudní přímce

Na hrudní přímce naměříme od přední průramkové hodnotu přední šíře 0, 4 oh + 2 = 20, 4 cm, uzavřeme konstrukci sestrojením kolmice na hrudní přímku od zvýšené krční až k dolní krajové. Tím nám vznikne přední středová přímka. Snížíme pasovou a dolní přímku o 1 cm a doleva vedeme krátké kolmice.

Přední středová přímka

Průkrčník

Od přední středové přímky na zvýšené krční naměříme doleva šíři krku vpředu (škp) = 0, 33 ok + 0, 75 = 6, 69 cm = škz. Dolů po přední středové přímce naměříme hloubku krku (hk) = 0, 33 ok + 2, 5 = 8, 44 cm. Z hloubky krku opíšeme část kružnice S1 (r = hk). Stejnou hodnotu opíšeme i ze šíře krku S2. Vznikne nám pomocný bod pro vykreslení správného tvaru průkrčníku.

Přední průkrčník

Prsní výběr, sklon a šířka náramenice předního dílu

Na hrudní přímce naměříme od přední středové 0, 2 oh = 9, 2 cm, od tohoto bodu narýsujeme přímku (prsní) a spojíme se šíří průkrčníku. Prsní přímku prodloužíme o 0, 5 cm pod hrudní přímku, vznikne nám tak vrchol prsního výběru. Z vrcholu prsního výběru opíšeme část kružnice s hodnotou přední strany prsního výběru a protneme krátkou kolmici.

Umístění prsního výběru

Vrchol prsního výběru spojíme s průsečíkem.

Zakreslení prsního výběru

Po zakreslení prsního výběru přeměříme část zadní průramkové přímky a to od průsečíku zadní průramkové a hrudní přímky k průsečíku průramkové přímky s náramenicí. Získáme hodnotu x, od které odečteme 1,5 cm. Tuto hodnotu přeneseme pomocí kružítka, střed budeme mít v průsečíku hrudní a přední průramkové přímky, opíšeme část kružnice směrem do průramku. Vznikne nám tak pomocný rozměr pro určení sklonu náramenice předního dílu.

Získání hodnoty pro sklon přední náramenice

Z průsečíku na odkloněné straně výběru opíšeme r = šíře náramenice = šr = 12,9 cm, tím protneme část kružnice v průramku, body spojíme a zakreslíme přední náramenici.

Zakreslení přední náramenice

Umístění boční přímky

Šíři průramku rozdělíme napůl a spustíme kolmici až na dolní přímku. Vznikne nám tak boční přímka.

Umístění boční přímky

Body pro vykreslení průramku

Doprava od boční přímky naměříme 1,5 cm jako pomocný rozměr pro vykreslení tvaru průramku. Ze šíře průramku tak získáme dva rozměry (a, b). Větší rozměr (a) ovlivní tvar zadního průramku a menší (b) předního. Rozměry jsou poloměrem pro kružnice, díky kterým určíme tvar spodní části průramku.

Body pro vykreslení průramku

Výpočet pasových výběrů

přeměříme pasovou přímku          = 52,1 cm = 52 cm

obvod pasu + 4 cm                           = 37 cm

rozdíl                                                   = 15 cm = 100%

20% = zadní výběr                           = 3 cm

25% = zadní boční výběr                = 3,75 cm

25% = přední boční výběr              = 3,75 cm

30% = přední výběr                         = 4,5 cm

100%                                                   = 15 cm

Přídavek na volnost v pase je většinou mezi 3-5 cm.

Úprava na pasové přímce

Pasovou přímku zvýšíme na boční přímce o 1 cm. Spustíme kolmice, jednu z poloviny šíře zad a druhou z vrcholu prsního výběru. Kolmice budou osami pasových výběrů.

Zakreslení os pasových výběrů

Naměříme šíři bočních výběrů od boční přímky, zadní a přední výběr naměříme na obě strany polovinu šířky výběru. Výběry zkrátíme od dolního kraje halenky o 3,5 cm, přední výběr od hrudní přímky o 3,5 cm. Zadní výběr na hrudní přímce končí. Nakonec zakreslíme pasovou přímku.

Zakreslení pasové linie

Úprava na sedové přímce

přeměříme sedovou přímku          = 52 cm

os + 2                                                  = 50 cm

rozdíl                                                        2 cm

Máme menší obvod sedu než je šíře halenky a proto nemusíme provádět žádné změny, pokud je obvod menší nebo stejný konstrukce zůstává. V případě že by obvod sedu byl větší, než naměřená přímka, křížíme boční kraje o potřebnou hodnotu rozdělenou stejným dílem na obě strany.

Příklad :

přeměřená pasová přímka         54 cm

os + 2 cm                                        56 cm

rozdíl                                               – 2 cm

Úprava šířkových rozměrů na sedové přímce

Vykreslení obrysu halenky

Dokončíme celou halenku, pomocí kružítka vykreslíme průramek a průkrčník předního dílu, podle křivítka zadní průkrčník a boční kraje od pasu dolů. Ostatní obrysy jsou rovné. Náramenici přesuneme o 1 cm do předního dílu, to znamená že zvýšíme upravenou náramenici zadního dílu o 1 cm a předního dílu o 1 cm snížíme. To lze provést až v modelové úpravě hotového střihu.

IMG_20170218_180218_1488849232689

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O autorovi

Mám ráda neobvyklé střihy a kvalitní řemeslné zpracování. Ráda si pohrávám s křivkami těla, inspiraci hledám v přírodě a historii. Móda je moje profese, moje vášeň.

NÁŠ FACEBOOK