Select Page

Krajkářství 1. díl

Krajkářství 1. díl

Obecně převládá názor, že paličkovaná krajka vznikla v italských Benátkách v 16. století, odkud se pak rozšířila do celé Evropy. Je pravda, že se v Benátkách v 16. století krajka začala masově vyrábět a prodávat. Ale technika paličkování je mnohem starší, existují o tom četné doklady. Dochovaly se kostěné paličky, zbytky krajky, informace se hledají i v dochovaných písemných dokladech.

Starověk

Už ve starověku nalézáme důkazy o počátcích paličkování. Ve starověkém Egyptě, konkrétně v sarkofázích byly nalezeny paličky a zbytky krajky na oblečení mumií.

Nejstarší evropský nález je ze 4. stol. n. l. a pochází z Kypru z antického města Kourion. V letech 1980 – 1990 bylo v ruinách města , které bylo zničeno přírodní katastrofou, nalezeno 200 kusů kostěných paliček.

Středověk

Do 16. století není vývoj paličkované krajky úplně jasný. Sice existují doklady i ze středověku, ale jsou to jen kusé informace v dochovaných písemných dokladech. Nesmíme také zapomenout na legendu o vzniku paličkované krajky, která se vypráví na Balkáně, byla dokonce známá i v italských Benátkách.

Legenda

Podle legendy žil na pobřeží Jaderského moře v Dalmácii mladý rybář. Zamiloval se a zasnoubil s nádhernou dívkou, která pro něj zhotovila síť. Když ji rybář vrhl do moře, vylovil pouze kusy mořské trávy a kousky bílého korálu. Více síť nestačil použít, protože byl odveden, aby sloužil v benátském loďstvu. Nešťastné dívce zbyla  jako vzpomínka pouze poničená síť. Děravá místa na síti začala opravovat, a to tak že na nich z nití zhotovila napodobeniny korálů a spirálek mořské trávy. Vytvořila něco tak krásného, že začala dostávat objednávky. A tak začala vyrábět paličkovanou krajku se síťovou půdicí.

Itálie – kolébka krajky

Důvodem proč je Itálie nazývána kolébkou krajky, není to, že by ji Benátčani v 15. a 16. století objevili, nýbrž to, že se zde rozvinula technika i její vzory. O tom že techniku paličkování znali už mnohem dříve, vypovídají i vzorníky, které v Benátkách vycházely. V žádném z těchto vzorníků není úvod o tom, jak krajku vyrábět, jaký je potřeba materiál, ani jaké nástroje použít. Vzorníky nebyly sestaveny tak, aby seznámily s novou technikou, ale jako návody pro ženy které tuto techniku znají. Dalším dokladem o tom, že se paličkovaná krajka vyráběla v Itálii již před rokem 1500, je nalezený účet za opravu a pokovení krajkové ozdoby. Existuje také dokument z roku 1476, v kterém se přímo mluví o výrobě krajky paličkami. Nejstarší doklad z Flander je z roku 1495. Jedná se o oltářní obraz z chrámu sv. Petra v Lovani, obrazy jako jediné bývají nesporným pramenem. Na křídle oltáře je zobrazena dívka s herdulí (polštářek používaný jako podklad pro paličkování).

Krajka šitá

V Itálii ve 2. polovině 15. století je také známá krajka šitá, která se zde mnohem výrazněji rozvíjí. Uvádí se že krajka šitá je nejstarším typem krajky, je v podstatě odvozená od výšivky. Reticella je jedna z nejstarších benátských krajek s geometricky tvarovanými vzory, v letech 1480 – 1620 došlo k jejímu největšímu rozkvětu. Vyvinula se z výšivky a tvořila se na tkanině, na které se zůstávali po vystřižení a vytažení opěrné tkané pruhy a ty se obšívaly, do prázdných čtverců se šily geometrické vzory. Během dalšího vývoje z krajky zmizela tkanina a reticella zůstala jen šitá. V roce 1520 vznikla krajka Gros Point de Venice, je charakteristická silnou nití, která tvořila plastické kontury a také množstvím malých oček. Později se krajka začala dělat s motivem růže a dostala název Rose Point. Krajky vyráběné v Benátkách byly pověstné svou vysokou kvalitou.

 

 

 

 

O autorovi

Mám ráda neobvyklé střihy a kvalitní řemeslné zpracování. Ráda si pohrávám s křivkami těla, inspiraci hledám v přírodě a historii. Móda je moje profese, moje vášeň.

NÁŠ FACEBOOK